bedrifter og hjelpeapparat.jpg

Hjelpeapparat og bedrifter

Trygghet og resultater for bedrifter og hjelpeapparat

Jeg lager kurs og programmer til bedrifter og hjelpeapparat, og kan også gå inn som rådgiver eller prosjektleder.

Mange i hjelpeapparatet ønsker opplæring for å møte sårbare mennesker på en trygg og god måte. Det gir også resultater for brukeren!
 

Ansatte med økonomiske problemer presterer ofte dårligere på jobb. Derfor lønner det seg også for virksomheten å ha et tilbud til medarbeidere som sliter.

Synes du det er vanskelig å snakke om penger i jobben?

Se hvordan jeg hjelper ansatte i Nav, øvrig hjelpeapparat, bedrifter og andre som ønsker å hjelpe økonomisk sårbare mennesker på en bedre måte.

Klikk her

Bedrifter

En ansatts økonomiske problem kan raskt bli et lederproblem. De blir søvnløse, ukonsentrerte, sykemeldte og utgjør en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. De presterer dårlig.

 

Samtidig er arbeidsgiver ofte den første som oppdager problemene gjennom at de blir pålagt lønnstrekk. Her har bedriften en unik mulighet for å hjelpe den ansatte før problemet går for langt. Gevinsten er ofte en svært takknemlig og lojal ansatt.

 

Jeg kan bidra med å utvikle rutiner for å forebygge, fange opp og ta tak i problemer, samarbeide med bedriftshelsetjenesten eller gå inn i enkeltsaker.

Stressed Man
Depresjon.jpg

Organisasjoner

og hjelpeapparat

Felles for mange sårbare grupper og livssituasjoner, er at de også er økonomisk sårbare. Men svært mange ansatte i hjelpeapparat, organisasjoner og bedrifter opplever at de mangler kunnskap og trening i å jobbe med denne problemstillingen.

Jeg gir opplæring for bedre selvtillit og trygghet i denne delen av jobben. Hvis vi gir god hjelp innen økonomi, vil også mange øvrige mål være lettere å nå. Det kan handle om rusfrihet, deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk og fysisk helse og mye annet.

 

Jeg har mange års erfaring med å jobbe med sammenhengen mellom økonomiske problemer og andre utfordringer i livet, gjennom Oslo Røde Kors og mye samarbeid med blant annet kriminalomsorgen og Nav.

Jobber du med økonomisk sårbare mennesker?

Les mer hvordan jeg hjelper ansatte i Nav og øvrig hjelpeapparat HER

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva jeg kan tilby av digitale eller fysiske kurs og program.

Klikk HER for å se mine foredrag.