top of page

Det er et problem for oss alle at så mange sliter med økonomien

Vi kjenner alle noen som sliter økonomisk - selv om dette ikke blir snakket om. Vi kan definere økonomiske problemer på ulike måter. Det vil naturlig nok påvirke hvor mange vi anser at er i denne kategorien. Men én ting er sikkert: Det er et stort antall mennesker - i verdens beste land - som til enhver tid sliter økonomisk. Når du sliter med økonomien, rokker det ved de to nederste trinnene i Maslows behovspyramide. Mens mange jobber og lever på toppen av pyramiden er det noen i nærheten som kjenner på at det aller mest grunnleggende er truet. Det er ikke bare vondt, men kan også være farlig. Det skal jeg skrive om senere. Men hvor mange gjelder det egentlig? Rammer skjevt Kort fortalt har de fleste i Norge en veldig trygg økonomi, mens enkelte har alvorlige økonomiske problemer. Den økonomiske tryggheten påvirkes av en kombinasjon av inntekt, hvordan folk bruker og administrerer pengene de har, og eventuelle erfaringer med inntektsnedgang (Kempson og Poppe, 2018). De samme forskerne understreker at selv om andelen av alle husholdninger som sliter er lav, så dreier det seg om mange personer og familier. Da pandemien traff og arbeidsledigheten gikk i taket, var det mange som fryktet at store deler av befolkningen vil få store økonomiske problemer. Kempson og Poppe varslet da at økonomiske problemer vil involvere rundt 800 000 personer, inkludert mange barnefamilier. Statistisk sentralbyrå (SSB) viste hvordan ledigheten rammet bredt, men skjevt. De som var hardest rammet var de som typisk hadde lav utdannelse og lite sparepenger. Da sier det seg selv at en permittering ganske raskt kan utvikle seg til et økonomisk problem. Faren er på ingen måte over Det er fortsatt for tidlig å si hvor mange som sliter økonomisk i kjølvannet av pandemien, men rundt hver fjerde husholdning var rammet økonomisk i fjor (Kempson og Poppe, Oslomet). Mange varsler at vi fortsatt vil se konkurser og permitteringer. En del er fortsatt utenfor jobb, og mange av dem som nå er tilbake kan ha med seg en stor utfordring fra den tida de var helt eller delvis ledige. Det er videre mange grupper hvor en stor andel til enhver tid er svært økonomisk sårbare. Nordmenns gjennomsnittlige gjeldsbelastning stadig vært økende de siste årene, og myndigheter og fagpersoner har vært bekymret over utviklingen. Betalingsproblemer Betalingsproblemer er et tydelig tegn på utfordringer i økonomien. Kempson og Poppe (2018) finner at rundt 260 000 husholdninger, eller 11 prosent, har problemer med å betale enkelte regninger eller lån. De skriver også at ni prosent har til dels store økonomiske problemer. Med andre ord: Rundt hver tiende husholdning hadde til dels store økonomiske problemer også før vi hadde hørt om covid. Selv om enkelte grupper er særlig utsatt, finner vi utfordringene i alle sosiale lag. Mest sannsynlig finner vi personer som er sterkt berørt i enhver skoleklasse, på enhver arbeidsplass over en viss størrelse, i ethvert nabolag og i de fleste omgangskretser. Økonomiske utfordringer er ikke bare et individuelt problem, men et problem som ødelegger for andre mål og verdier både i privatlivet og arbeidslivet. Vi trenger ikke være økonomieksperter for å engasjere oss i denne problemstillingen. Det angår oss alle, og alle kan utgjøre en forskjell for en som er i en slik situasjon. Snart er det også valg.

59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page