top of page

Fem grunner til at alle bør snakke om pengerØkonomiske utfordringer ødelegger liv, muligheter og hindrer andre mål. Åpenhet er verdifullt i seg selv og første trinn til en løsning.


En tredel av nordmenn anser økonomi som samfunnets største tabu. Ett av mine viktigste mål med å holde kurs og foredrag, er å bidra til mer åpenhet rundt dette temaet. Det lønner seg nemlig på så mange måter!


Hvorfor er det så viktig?


Her kunne jeg laget en lang liste, men trekker nå frem fem grunner. Noen av dem går litt over i hverandre, noe som understreker mitt hovedbudskap: Vi er alle hele mennesker, og økonomien vår har stor betydning for resten av livet vårt. Dette blir særlig tydelig når økonomien er vanskelig.


  1. Tabuer gir økt skamfølelse. Skam er en følelse som ofte blir nevnt av dem som sliter med økonomiske utfordringer. Som psykologspesialist Zemir Popovac skriver: Det er ingenting godt med skam. Ikke en gang deler av den kan kalles god eller nyttig (...) Skam i sin ytterste konsekvens er selvtap, noe vi kan se i ulike former for depresjoner, selvskading og bak mange tilfeller av suicid. Skam fører til selvutslettelse. (...) Med andre ord: Økt åpenhet gjør som regel den mentale belastningen - og alle tilhørende konsekvenser - mindre.

  2. Manglende åpenhet gjør at vi i mindre grad lærer av hverandre. Om vi normaliserer det å snakket om økonomi vil barn få med seg mer kunnskap mens de vokser opp, noe som virker forebyggende på utfordringer senere i livet. Da vil vi også i større grad ta til oss og dele kunnskap i ulike faser og situasjoner senere i livet.

  3. En generell økt åpenhet vil gjøre at eventuelle problemer vil komme raskere frem. Da vil de også være lettere å løse. I dag er det et stort problem at mange vegrer seg så mye for å be om hjelp at både den mentale og økonomiske situasjonen kan være svært vanskelig å snu. Derfor er det så viktig at langt flere tør, og føler ansvar for, å stille spørsmål eller sette ord på økonomisk sårbarhet både privat og profesjonelt.

  4. Det påvirker bunnlinja i bedriftene: En femdel av arbeidstakerne som deltok i en undersøkelse i England sa at økonomiske bekymringer i privatøkonomien påvirker dem på jobb. Undersøkelsen viser videre at det er i hvilken grad de har sparepenger - eller en buffer - som påvirker dem mest som har størst betydning, ikke størrelsen på inntekten. Også norske forskere og fagpersoner har påpekt sammenhenger mellom økonomiske problemer og søvn, konsentrasjon, fysisk og psykisk helse - og alt dette har selvsagt også betydning for sykefravær, engasjement og produktivitet. Jeg er helt sikker på at det vil lønne seg for virksomheter å tilby sine ansatte forebyggende kunnskap om privatøkonomi, og ha rutiner når arbeidstakere har lønnstrekk eller det på andre måter kommer frem at en medarbeider har utfordringer.

  5. Økonomiske utfordringer bremser og ødelegger: Det hjelper lite om det står i stillingsinstruksen din at du skal hjelpe mennesker tilbake i jobb etter en permittering eller sykdom, at du skal drive rusbehandling, jobbe med spilleavhengighet, helseproblemer eller andre ting om den det gjelder har hodet fullt av økonomiske problemer. Da er det for de fleste ikke plass til så mye annet. Rutiner for å avdekke og ta tak i økonomiske utfordringer vil gjøre det langt lettere å oppnå andre mål.

Som jeg skrev om i forrige innlegg er rundt hver tiende norske husholdning i en vanskelig økonomisk situasjon. Utfordringer på dette området rokker ved selve fundamentet i livet, og da påvirkes alt annet.


Har du naboer, familie, venner, kollegaer eller andre folk rundt deg? Vel, da har du også høyst sannsynlig noen rundt deg som trenger at dette temaet kommer på bordet. I enkelte tilfeller kan det være livreddende.

Eller kanskje du sliter selv? Da håper jeg du tar motet til deg og snakker med noen du stoler på eller sender meg en melding. De aller, aller fleste blir positivt overrasket og veldig lettet når de velger å være åpne.


Jeg skal senere komme med noen tips om hvordan vi kan ta opp temaet.


Jeg holder kurs og foredrag for hjelpeapparat, bedrifter og andre. Ta en titt her for mer informasjon, og ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat:

Telefon: 411 01 561

E-post: guro@smartokonomi.info


Kilder:

https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2020/08/skam-revidert

https://www.hrreview.co.uk/hr-news/reward-news/workers-say-financial-problems-affect-their-job/51690

52 views0 comments
bottom of page